Asikainen Martti Se olen vain minä puhumassa puuta heinää.

Näkökulma: Politiikkaa ja sukulaissuhteita

  • Näkökulma: Politiikkaa ja sukulaissuhteita

Kevan toimitusjohtajana elokuusta 2014 lähtien toiminut Jukka Männistö eroaa tehtävistään. Taustalla kerrotaan lepäävän Kevan hallituksen (ent. Kuntien eläkevakuutus) ja toimitusjohtajan välinen luottamuspula. Männistö neuvotteli eilen itselleen erosopimuksen Kevan hallituksen puheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen kanssa. Kevan hallitus käynnistää välittömästi uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Uusi toimitusjohtaja aloittanee toimessaan vuoden 2016 keväällä, kirjoittaa Iltalehti.

Poikkeuksellisen hyvän työsopimuksensa vuoksi Männistön irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jonka myötä Keva tulee maksamaan hänelle 18 500 euron palkkaa vielä puolen vuoden ajan. Tämän lisäksi Männistölle on luvattu 111 000 euron eroraha, jonka saadakseen hänen tulee sitoutua vaitiolovelvollisuuteen. Tietoja sopimukseen johtaneista sopimusneuvotteluista ei ole oikeutta antaa kolmansille osapuolille. Kaiken kaikkiaan entinen toimitusjohtaja saa noin 220 000 euron läksiäislahjan.

Kerrataanpa tämä merkillinen kuvio vielä uudelleen, jos jollekin on jäänyt jotain epäselväksi.

 

Palveluksia ja luottamuspulaa

Keskustalainen Jukka Männistö valittiin Kevan johtoon poliittisen virkanimityksen kautta toukokuussa 2014. Häntä ennen toimitusjohtajana työskennellyt Merja Ailus savustettiin ulos vuoden 2013 lopussa. Loppuaikanaan Ailus keräsi osakseen laajaa kritiikkiä. Kevan hallituksen puheenjohtaja Laura Räty oli yksi äänekkäimmistä kritisoijista.

Tapahtumaketju sai alkunsa marraskuussa 2013, kun sanomalehtien otsikoihin nousivat Merja Ailuksen työsuhde-edut, lapsilisät sekä hänen kohtuuttoman suurelta tuntunut palkkansa, joka tosin paljastui myöhemmin huomattavasti muiden, vastaavissa viroissa työskentelevien toimitusjohtajien palkkaa alhaisemmaksi. Jo tuolloin epäiltiin, että käynnissä olisi ajojahti. 

Tiedettävästi muodollisesti pätevä Merja Ailus oli hoitanut työnsä erittäin hyvin, vaikka alunperin hänen katsottiinkin ohittaneen työnhakuprosessin yhteydessä runsaasti pätevämmiksi uskottuja hakijoita. Huolimatta siitä, että Ailuksen nimittäminen Kevan johtoon oli alunperin puhtaasti poliittinen ratkaisu, ei hänen voida katsoa koskaan laiminlyöneen tehtäviään.

Vuoden 2014 tammi-syyskuun välisenä aikana kunta-alan eläkeyhtiö Kevan sijoitukset tuottivat yhteensä 4,8 prosenttia eli runsaat 1,6 miljardia euroa voittoa.  Tätä voidaan pitää millä tahansa mittarilla mitattuna varsin kohtuullisena tuloksena. Männistö ei pystynyt omana aikanaan samaan.

Ailuksen julkinen murhaaminen lehdistössä jatkui viikkokausien ajan, sillä uutiset saapuivat mediaan tipoittain, eikä kansalle annettu pienintäkään mahdollisuutta unohtaa tai hyväksyä tilannetta. Useat esiin tulleista otsikoista ja syytöksistä olivat luonteeltaan sellaisia, että ne olivat todennäköisesti vuodettu naisen lähipiiristä tai kenties jopa suoraan Kevan hallituksesta.

Paikoittain tilanne sai lähes naurettavia piirteitä, kun kokoomuksen mandaatilla ja ainoana ehdokkaana Kevan hallituksen puheenjohtajaksi sekä Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi nimitetty Laura Räty ilmoitti vastuvansa poliittisia virkanimityksiä. Räty toivoi muutosta Kevan johtoon. Lopullinen kliimaksi saavutettiin kuitenkin vasta paljon myöhemmin, kun Laura Räty ilmoitti pitämässään tiedotustilaisuudessa Ailuksen menettäneen hänen luottamuksensa eläkeyhtiön toimitusjohtajana.

Kevan hallituksen näkemys ja sen puheenjohtajan kanta erosivat toisistaan, jonka seurauksena välit hallituksen sisällä kiristyivät. Laura Räty oli käyttänyt suurempaa valtaa kuin hänen asemassaan olisi kuulunut tehdä. Henkilökohtaisilla mielipiteillään Räty oli tuominnut Merja Ailuksen julkisuudessa ennen kuin eläkelaitoksen hallitus oli edes ehtinyt tekemään asiaankuuluvaa selvitystä toimitusjohtajan työsuhde-eduista Kevan valtuuskunnalle. Tämä johti siihen, että myös Rädyn oma luottamuksensakin joutui puntariin. Räty oli heittänyt ensimmäisen kiven ja näyttänyt Ailukselle ovea.  Ja julkisuuden musertama nainen avasi sen helpottuneena.

Eron yhteydessä Keva lupasi Ailukselle 303 581 euron eropaketin, vaikka tämä oli eronnut omasta tahdosta. Tavanomaisesti yritykset maksavat eropaketteja vain silloin, kun henkilö irtisanotaan tehtävistään. Tämä oli aika kova hinta hiljaisuudesta, sillä myös Merja Ailusta sitoi Männistön tavoin vaitiolovelvollisuus. Selvityksen tultua oikeusasiamies katsoi, että Kevan entisen johtajan asunto- ja autoedussa ei ollut mitään huomautettavaa. Samaa mieltä oli myös hänet palkanneen hallituksen puheenjohtajana toiminut kokoomuslainen Sampsa Kataja, joka totesi lehdistölle että kokonaispalkasta ja etuuksista oli aikoinaan päätetty hallituksessa yksimielisesti. Ja että vielä tuolloin niitä pidettiin kohtuullisina.

Ailus on itse ollut tapahtumien kulusta hyvin vaitonainen.

 

Tuolileikkejä ja virkanimityksiä

Tältä pohjalta Kevan johtoon ponnisti Jukka Männistö. Entisen kansanedustaja Lasse Männistön isä. Tiedettävästi kokoomuslaiset Laura Räty ja Lasse Männistö ovat olleet hyviä ystäviä jo vuosien ajan, jonka vuoksi katsonkin, että aikaisempien tapahtumien ja päätöksien jääviyttä olisi tullut pohtia tuolloin jo tuoreeltaan. Mielestäni hänen vaikutusvaltaansa Kevan politiikkaan sidotun hallituksen sisällä ei tulisi sivuuttaa pelkällä olankohautuksella, vaikka Räty ilmoittikin virallisesti siirtävänsä itsensä toimitusjohtajavalinnan ulkopuolelle. Perhesuhteet vaikuttivat epäilemättä Jukka Männistön valintaan.

Koulutukseltaan Jukka Männistö on oikeustieteen kadidaatti ja arvoltaan varatuomari. Ennen Kevan toimitusjohtajan pestiä Männistö työskenteli pitkään sosiaali- ja terveysalalla, jossa hänen edellinen työpaikkansa oli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n toimitusjohtajana sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja Valviran ylijohtajana.

Jukka Männistön asiantuntemus ja kokemus rahoitusalalta oli näin ikään hyvin kyseenalainen, vaikka hakuprosessissa hän ohittikin useita pätevämpiä hakijoita.Toimitusjohtajan paikkaa haki kaikkiaan 47 henkilöä, joiden joukossa oli mm. valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ostopäällikkö Pentti Pikkarainen sekä Pellervon taloustutkimuksen eli PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm.

Joidenkin lähteiden mukaan Keva olisi alentanut tasovaatimuksiaan hakuprosessin ajaksi.

Kuten mainitsinkin jo edellä, Merja Ailuksesta alkaneen kohun seurauksena myös Laura Rädyn oma luottamus Kevassa oli joutunut puntariin. Varsinkin Kevan keskiryhmäläisten kerrotaan ärsyyntyneen siitä, kuinka hän oli vetänyt luottamuksensa pois aikaisemmalta toimitusjohtajalta, vaikka hallituksen käynnistämä auto- ja asuntoetuihin liittyvä selvitysprosessi oli vielä kesken. Tällä ei kuitenkaan ollut enää mitään merkitystä, sillä Jyrki Kataisen tilalle pääministeriksi noussut Alexander Stubb nimitti Laura Rädyn varakansanedustajan paikalta suoraan sosiaali- ja terveysministerikseen. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisuutta olisi alkanut hoitamaan kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2008 lähtien toiminut Lasse Männistö, joka vielä tuolloin suunnitteli astuvansa syrjään kansanedustajan tehtävistä. Tämän myötä varasijalla ollut Laura Räty olisi noussut kansanedustajaksi ja päässyt nauttimaan kaikista luottamustehtävän suomista eduista. Männistön oma palkka puolestaan olisi noussut ruhtinaallisesti.

Paineen alle joutunut Lasse Männistö päätti  kuitenkin jatkaa eduskunnassa valintaprosessista nousseen kohun vuoksi. Hän ei ottanut sijaisuutta vastaan, vaan peruutti aikaisemmin esittämänsä eroanomuksen. Lain mukaan kansanedustaja ei voi jättää pestiään kesken ilman eduskunnan puhemiesneuvoston lupaa.

Lupausten syöminenhän on suomalaisessa politiikassa aivan tavanomaista, mutta äänestäjien täysivaltainen hylkääminen omien taloudellisten etujen vuoksi olisi ollut jo aivan eri kaliiberin teko, eikä Männistöllä lopulta riittänyt kantti viedä suunnitelmaa loppuun saakka. Hän ei halunnut sulkea vielä ovea. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan viransijaisen tehtävä täytettiin ilman avointa hakua ja pätevyyden arviointia. Sijaisuutta hoiti kokoomuslainen Helsingin sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö Pia Sutinen. Helsingin Sanomien mukaan myös Sutinen kuului Rädyn lähimpiin ystäviin ja osallistui mm. tämän kuntavaalikampanjaan vuonna 2008.

 

Lasse Männistö jättää eduskunnan

Kohun keskelle joutunut Lasse Männistö jättäytyi pois myös viime kevään eduskuntavaaleista. Miehen omien sanojen mukaan kyse oli kansanedustajan tehtävän merkityksestä ja luonteesta. Kansanedustajalla on vain vähän operatiivista vastuuta, eikä henkilökohtaista päätösvaltaa ole rittävästi, Männistö perusteli blogissaan. Eduskuntavaalien sijaan hän aikoi keskittyä kokonaisvaltaisesti työnhakuun, sillä mies halusi nähdä työllään yhteiskunnallista arvoa ja merkitystä, jota kansanedustajan tehtävät eivät näin ikään ilmeisesti tarjonneet.

Sopiva työpaikka löytyi onneksi hyvin nopeasti. Valta ei ollut ehtinyt vielä eduskunnassa vaihtumaan, kun Lasse Männistö jo ilmoitti huhtikuussa siirtyvänsä yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tuottavan Mehiläinen -konsernin palvelukseen terveydenhuollon ulkoistusten johtajaksi. Työt alkaisivat toukokuussa, heti kansanedustajapestin jälkeen. Tämä uutinen herätti lukuisien valveutuneiden kansalaisten mielenkiinnon, sillä veroparatiisiyhtiönä tunnetun Mehiläisen terveysasemien ohella hän johtaa myös Helsingin suurimman puolueen, Kokoomuksen, valtuustoryhmää ja istuu kapunginhallituksessa. 

Männistö toivoi ja uskoi, ettei uusi työ tulisi vaikuttamaan hänen rooliinsa kuntapolitiikassa. Tiedettävästi Lasse Männistö on aina kannattanut kuntien terveydenhuollon ulkoistamista sekä yksityistämistä. Hänen poisjättäytymisensä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisuudesta oli siis todennäköisesti onni onnettomuudessa.

Männistöjen perhesuhteet nousivat kuitenkin jälleen esille hänen uuden pestinsä myötä, sillä Keva on yksi Mehiläisen suurimmista asiakkaista. Isä ostaa ja poika myy, irvailivat useat eri päivälehdet. Ja tottahan se oli, sillä eläkelaitoksessa työterveyspalveluista vastaa ennen kaikkea toimitusjohtaja. Irvailuista ja nimityksestä huolimatta Keva ilmoitti toukokuussa jatkavansa työterveyssopimustaan ruotsalaisten pääomasijoittajien omistaman Mehiläisen kanssa ilman sopimuksen kilpailuttamista. 

Toimitusjohtaja Jukka Männistö painotti lehdistölle jäävänneen itsensä työterveysasioiden käsittelystä, aivan kuten hänen poikansakin oli tehnyt vain hieman häntä aiemmin. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, kuten myöhemmät tapahtumat ovat antaneet ymmärtää. Tuoleja oli vaihdettu liian monta kertaa ja aivan liian tiuhaan. Jukka Männistö saisi lähteä.

Männistön eroilmoituksen kerrottaan olleen äärimmäisen lyhyt ja ytimekäs.

"Kohteliaimmin pyydän eroa Kevan toimitusjohtajan virasta. 

- Jukka Männistö"

 

Muita tekstejä:

Näkökulma: Rahaa ja palveluksia

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Aktiivisena kansalaisena jään innolla odottamaan, että mitä Männistöjen uudet seikkailut tuovat tullessaan. Luvassahan voi olla aivan mitä tahansa.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Tiedettävästi kenenkään ei koskaan tarvitse kuitenkaan persaukisena lähteä näistä suhmuroinneista pois. Aina jää jokunen euro taskun pohjalle. Työmies on palkkansa ansainnut.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Martti, kiitos, sinussa on tutkivan toimittajan ja itsenäisen ajattelijan vikaa, eikä se suinkaan ole vika. Kirjoitat tässä sellaista, minkä soisin lukevani YLE:n toimittamana tai minkä tahansa suuren päivälehden tekstinä tai vaikkapa Suomen Kuvalehdestä. Teet arvokasta työtä, vaikka sinulle ei tästä vielä maksettaisikaan - mielestäni kykyjesi (tiedon etsintää, sen yhdistelyä, sujuvaan asuun saattamista ja lähdekritiikkiä) perusteella olisit arvokas löytö jollekin lehtitalolle tai kenties sähköiselle medialle palkattuna toimittajana. Sisäinen draivi lie se otollisin moottori, ja sehän sinulla on.

Mitä Männistöihin ja Rätyyn, tähän heidän suhmurointiinsa, tulee, julkisuus on säästänyt heidät suotta. Verkosto ilmeisimmin suojelee, ja jos joidenkin, heidän taustamaf...öh, puolueensa takana pelimerkkejä riittää ostamaan/hiljentämään. Tietenkään heidän taustavoimansa ei ole ainoa pahaa (joskus - kenties - jopa yleistä hyvääkin pelkästään oman ryhmän pönkittämisen ohessa vahingossa) aikaansaavana.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Kiitos paljon kannustuksesta, Jouni.

Korjasin tekstistä vielä jonkin verran selkeimpiä kirjoitusvirheitä. Ja niitähän mahtuikin, sillä kirjoitin tekstin päivällä aikamoisessa kiireessä. Tottakai kuvio oli jo hahmottunut mielessä, mutta aika usein mieli toimii nopeammin kuin sormet ja näppäimistö.

Kyseessä on palapeli.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset