Asikainen Martti Se olen vain minä puhumassa puuta heinää.

Sokli oli keskustan oma pienokainen

 • Sokli oli keskustan oma pienokainen
 • Sokli oli keskustan oma pienokainen
 • Sokli oli keskustan oma pienokainen

Tänään lähdemme jälleen aikamatkalle. Olen kirjoittanut lukuisia kertoja valtio-omisteisen kaivosyhtiön hyödyistä ja haitoista. Tänään jatkan kertomustani keskittymällä Savukosken Soklissa sijaitsevaan Lapin Sampoon.

Viime vuosina piskuinen, vain hieman yli tuhannen asukkaan Savukosken kunta on saanut runsaasti huomiota valtakunnallisessa mediassa. Kiinnostuksen kohteeksi on noussut Savukosken kunnan alueella sijaitseva Soklin malmio, jonka norjalainen Yara International ASA sai haltuunsa, ostettuaan Suomen valtiolta Kemira Growhow Oy:n vuonna 2007. Samalla Yara vahvisti asemansa ainoana pohjoismaisena lannoitevalmistajana. Hallitsevan markkina-aseman saavutettuaan yhtiö nostikin häikäilemättömästi lannoitteiden hintoja Suomessa noin 28 %, jonka jälkeen hinnat ovat jatkaneet nousuaan tasaisesti.

Hyvin useat poliitikot ovat astuneet puolustamaan Soklin hanketta. Ennen kaikkea keskusta, kokoomus, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto ovat seisoneet hankkeen takana. Heidän mukaansa Sokli on mahdollisuus, jossa toteuttava yhtiö tuo maakuntaan sekä koko Suomeen työtä ja toimeentuloa. 

Hankkeen toteutumisen kannalta on pidetty olennaisen tärkeänä, että kaivosalueelle rakennetaan rautatie ja maantie. Tämä tarkoittaisi sitä, että Sallasta rakennettaisiin rautatieyhteys Savukoskelle sekä Sallan ja Kemijärven ratayhteys kunnostettaisiin. Kummankin hankkeen katsotaan olevan kustannuksiltaan niin merkittäviä, että niin toteutumisessa valtion roolia pidetään keskeisenä. Yaran kaavaileman fosfaattikaivoksen rakentamisen uskotaan maksavan kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa.

Liikenneministeri Paula Risiko (kok) on toistuvasti esittänyt hallituksessa, että valtio osallistuisi Soklin kaivoksen liikenneyhteyksien rahoittamiseen. Hänen mukaansa Sokli haukkuu hintansa, sillä sen uskotaan luovan Itä-Lappiin ja koko Suomeen yhteensä noin 1500 työpaikkaa.

Myös valtiovarainministeri Antti Rinne ja SDP ovat sitoutuneet rahoittamaan Soklin liikenneinvestonteja. Aikaisemmin Rinne kuitenkin painotti sen olevan olennaista, että työpaikkoja syntyy riittävästi, sillä kaivosradan hintalapuksi arvioitiin tuolloin 400 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi puolet.

Toisaalta on myös heitä, joiden mielestä hankeen rahoittamisen pitäminen julkisen talouden kannalta järkevänä, ei kestä mitään kriittistä tarkastelua, koska kyse on uusiutumattomista luonnovaroista. Erityisesti työntekijöiden palkoistaan maksamien tuloverojen laskeminen nettona on kummastuttanut, sillä tällä tavoin voitaisiin käytännössä subventoida minkälainen tahansa tuotanto ja rahoitushanke.

Myös fosfaatin runsaan uraanipitoisuuden vuoksi - joka on Siilijärveen verratuna noin satakertainen - kaivos on herättänyt Talvivaaran tapaan runsaasti vastustusta luonnonsuojelijoiden sekä poronhoitajien keskuudessa. Tästä huolimatta näyttäisi siltä, että kaivos nousee Lapin itäosaan viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

 

Ratahanke jäihin, maantieratkaisulle vihreää valoa

Aikaisemmin kaavailtu Soklin ratahanke jäädytettiin marraskuussa 2014, jolloin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa päätettiin tukea sen sijaan maantieratkaisua malminkuljetuksiin. Vaikka julkisuuteen ei olekaan valunut tietoa siitä, mikä sai ministerivaliokunnan kääntämään päänsä ratahankkeen suhteen, on ilmassa ollut runsaasti epäilyksiä. Talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:

 • Pääministeri Alexander Stubb (kok)
 • Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp)
 • Sisäministeri Päivi Räsänen (kd)
 • Puolustusministeri Carl Haglund (rkp)
 • Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok)
 • Työministeri Lauri Ihalainen (sdp)

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko ilmoitti tuolloin tuoreeltaan olleensa erittäin tyytyväinen Soklin kaivoshankkeen liikenneratkaisujen etenemisestä. Pallo on nyt Yaralla, joka tekee aikanaan päätöksen siitä avataanko Soklin kaivos vai ei, hän totesi.

Suomen osalta hankkeen kustannukset ovat yhteensä noin 140 miljoonaa euroa, joka on tuntuvasti vähemmän kuin aiemmin esillä olleessa junavaihtoehdossa. Toisaalta tuen antaessaan valtio palauttaa lähes kokonaisuudessaan kauppasumman, jonka Yara maksoi Kemirasta vuonna 2007. Tästä syystä tämä onkin monelle hyvin vaikea pala nieltäväksi. Voidaan puhua yhestä Suomen historian tyhmimmästä kaupasta, johon verrattuna saksalainen UMTS-ilmakin oli vielä halpaa lystiä.

Käytännössä maantieratkaisu tulee tarkoittamaan valtavaa rekkarallia. Vuorokaudessa Soklin ja Kemijärven välillä uskotaan kulkevan vähintään 70 rekka-autoa. Tasaisen vauhdin taulukolla mitattuna yksi rekka tulee ajaa kymmenen minuutin välein jompaankumpaan suuntaan.

Taloudellista ja ympäristöystävällistäkö, mietin. 

Arvioiden mukaan kuorma-autokuljetukset tuovat kuljetusyrityksille noin 70 uutta työpaikkaa. Yaran logistiikkapäällikkö Eero Hemming on ilmoittanut Yaran antavan kuljetukset jollekin isolle kuljetusyritykselle, mutta alihankkijoiksi voivat päästä myös paikalliset yritykset. Nähtäväksi jääkin, että onko tuo iso kuljetusyritys suomalaisvetoinen, vai karkaako sopimus ulkomaille, kuten itse uskon.

 

Yara Internationalilla menee lujaa

Vaikka kaivosyhtiöt ovatkin investoineet Suomessa malminetsintään viime vuosina selvästi entistä vähemmän, on kaivoksilla toteutettu louhinta ollut sen sijaan runsaassa kasvussa. Kaivosten kokonaislouhinta on noussut noin 15 prosentin vuosivauhtia. Myös hyötykiven ja malmin louhinta on kasvanut tasaista viiden prosentin vuosivauhtia. Suomen suurin kaivos louhinnan määrällä mitattuna on Yara Suomen Siilijärven apatiittikaivos. Kaivosteollisuus on ollut yksi harvoista investoivista aloista Suomessa.

Puskuria kuitenkin löytyy, sillä norjalaisella Yara International Oy:lla menee hyvin lujaa globaalissa maailmassa. Forbes listasi Yaran lähes vuosi sitten maailman seitsemänsadan arvokkaimman yrityksen joukkoon. Toisaalta kuluneen vuoden aikana yhtiön osakkeiden arvo on noussut 69,88 prosenttiyksikköä. Tammikuussa 2015 Yara International Oy:n laskettu markkina-arvo oli talouslehti Bloombergin mukaan noin 13,2 miljardia euroa.

On siis täysin perusteltua väittää, että Yara International Oy:llä, joka valmistaa noin neljänneksen Euroopassa tuotetuista lannoitteista, olisi kyllä itselläänkin ollut varaa rakentaa liikenneyhteydet Savukoskella sijaitsevalle Soklin louhokselle. Tietysti makeammaltahan se maistuu, kun veronmaksajat hoitavat sen ilmaiseksi.

 

Soklin hanke oli keskustan oma pienokainen

Vanhasen hallitus myi Soklin fosfaattiesiintymät norjalaiselle Yara International Oy:lle vuonna 2007. Useissa eri lähteissä kauppaa on pidetty lahjoituksena, ja ilmassa on leijunut myös korruptioepäilyjä. Aikaisemmin fosfaattien hinta oli historiallisen alhainen, jonka vuoksi kaivostoiminta ei ollut kannattavaa aikaisemmin, mutta sittemin sen hinta on lähtenyt elpymään. Tiedossa on, että tulevaisuudessa fosfaatista – erityisesti sellaisesta fosfaatista, jossa ei ole kadmiumia – tulee olemaan valtava pula. Tällä hetkellä Soklin fosfaattiesiintymän arvoksi on laskettu noin 20 miljardia euroa.

Valtio myi Kemira Growhow Oyj:n huomattavalla alihinnalla - vain 207 miljoonalla eurolla - ja kaupan päälle annettiin käytännössä ilmaiseksi myös yhtiön valtaukset. Kuten edellä jo mainitsinkin, tukiessamme liikenne- ja logistiikkaratkaisuja veronmaksajien rahoilla, me palautamme vuonna 2007 maksetun kauppasumman lähes kokonaisuudessaan Yaralle. 

Kemira Growhow Oyj:n kaupasta olivat tietojeni mukaan sopimassa:

 • Pääministeri Matti Vanhanen (kesk)

 • Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok)

 • Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk)

 • Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk)

 • Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk)

 • Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk)

 • Työministeri Tarja Cronberg (virh)

 • Puolustusministeri Jyri Häkämies (kok)

 • Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk)

 • Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen (kesk)

Erityisen innostunut kaupasta oli tuollon työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.), joka peräsi toistuvasti Yaralta tietoja siitä, kuinka norjalainen lannoiteyhtiö jatkaa Soklin kaivoksen avaamiseen tähtääviä toimenpiteitä Savukoskella. Pekkarinen totesi jo vuonna 2010, että Soklin kaivospiiriä ei ole annettu norjalaisille pantattavaksi. Ministerin erikoinen sananvalinta – annettu – herättää ainakin minussa itsessäni useita kysymyksiä.

Kaupan yhteydessä Pekkarinen piti savukoskelaisille myös uransa kenties vakuuttavimman palopuheen, ja voitti tämän kautta kuntalaisten sydämet puolelleen. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ministeritason virkamies astui jalallaan Savukoskelle. Ja pyöritys oli valmis.

Mielestäni Soklin hankkeessa tulisi tarkastella hyötyjä ja haittoja pidemmällä aikavälillä. Arvokkaat kaivannaiset eivät maailmassa lisäänny, eikä hinta tule laskemaan loputtomiin. Siksi onkin hyvin lyhytnäköistä ja petollista antaa maaperämme kuihtua pääomastaan suomalaisille epäedullisilla ehdoilla.

Kaivostoiminnan kritisoiminen on kuitenkin vaikeaa, koska yleinen mielipide on, että työpaikat muutamaksi kymmeneksi vuodeksi ovat tärkeämpiä kuin ikuisesti tuhottu luonto ja menetetyt luonnonvarat. Suomessa ei ole vieläkään saatu aikaiseksi järkevää kaivosveroa, joka saisi minut puoltamaan hankkeita. Suomi on edelleen Euroopan Afrikka, mutta ehkä joku puolue ottaa tästä vielä kopin ennen vaaleja. Toivon, että joku puolue kuuntelisi.

Tällä hallituskaudella kokoomus (ja kumppanit) ovat jatkaneet onnistuneesti keskustan aikaisemmin asettamaa linjausta, jossa kaikki myydään, mitä myytävissä on. Henkilökohtaisesti en voi kuin ihmetellä sitä, että miksi Outokumpu Oy:n annettiin luopua suomalaisesta kaivostominnasta. Yhtiön hallussa kun oli kuitenkin vuosikymmenien kokemus ja osaaminen. Toivonkin, että te punnitsisitte sanani vaaliuurnilla. Muistaisitte, että pääomalla ei ole isänmaata.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (39 kommenttia)

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Viimeinkin sain tämän tekstin valmiiksi. Ei siitä erikoinen tullut, vaikka se onkin tuossa pöydällä pyörinyt jo vuoden päivät, mutta tässäpä tämä nyt sitten on. Informaatiopaketti, joka lopettaa mielestäni aika hyvin suomalaista kaivosteollisuutta käsitelleet kirjoitukseni. Täytyy se myöntää, Suomi on Euroopan Afrikka.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Nyt kun kaikki on sanottu, niin voisin vaikka lopettaa tämän bloggaamisen, sillä onhan tämä hyvin aikaa vievä ja epäkiitollinen harrastus. Yleensä tulee aika paljon lokaa eteen tuolla somen puolella, mutta eihän kaikkia meillyttää, vai voiko?

Harrastuksen eduski voinee laskea sen, että lähdemateriaali tulee kuin itsestään, jos on kiinnostunut lokaaleista ja globaaleista ilmiöistä. Ja onhan se myös ollut mielenkiintoisinta seurata oman kirjallisen ilmaisutaidon kehittymistä, vaikka kaikki eivät sitä olekaan huomanneet. Ensimmäisen blogini kirjoitin lokakuussa 2012, ja se oli aika hirveää luettavaa. Pitkä on ollut kuljettu taival.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Hyviä kirjoituksia sinulla on ja tämäkin kaivosteollisuus on Suomen poliitikkojen häpeä. Vaikuttaa siltä että hallitus tekee kaikkensa velkaannuttaakseen maan siirtämällä pääomat ja tuotannon Suomen ulkopuolelle vieraaseen omistukseen.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Kiitos sanoistasi. Tässä on käyty profilointeja läpi aina natsista kukkahattutätiin, oikeistolaiseen ja vassariin. Aina olen yrittänyt olla vain oma itseni.

En muuten voi ymmärtää tuota, että miksi yksikään puolue ei ole nostanut kaivosveron järkeistämistä poliittiseksi tavoitteekseen. Ei, vaikka vielä viime vuoden kesällä tästä oli paljon keskustelua, kun kansa vaati Jan Vapaavuorta tekemään jotain asian eteen.

Käyttäjän ilmari kuva
ilmari schepel

Sokliin liittyen (jossa siis reilulla 200 miljoonalla myytiin 30 miljardin kansallisomaisuus) tässä sopiva blogi: Suomen kalleimmat ministerit

http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/170111-suom...

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Hyvä kirjoitus sinulta, Ilmari.

Häkämies pääsi vielä kuin koira veräjästä ja siirtyi palkkioviran pariin. Tähän päälle vielä Talvivaara legendoineen, jossa keskusta oli mukana peruskiven rakennuksesta lähtien.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Kovin toivoisin, että tuosta listastasi Sipilä harkitsee vain Lehtomäkeä. Muiden (virheistäkään)oppimiskykyyn en enää paljoa luota.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen Vastaus kommenttiin #13

Lehtomäki, joka kunnostautui mm. Talvivaarassa mm. jääviysepäilyillä? Toivottavasti ei. Tai ainakin oma luottamukseni Lehtomäkeen on mennyt.

Tarkoitan tietystikin tätä tapausta:

"Omaan tietoisuuteeni Talvivaara Oyj tuli viime hallituskaudella (2007 – 2011), kun silloinen ympäristöministerimme, Kainuun oma tyttö Paula Lehtomäki (kesk.) löysi tiensä keskusteluihin.

Syksyllä 2010 Lehtomäki oli syytettynä sisäpiirikaupoista sekä jääviysepäilyistä. Lehtomäen koko perhe, mukaan lukien tämän äiti, mies ja kaksi alaikäistä lasta olivat ostaneet huomattavalla summalla Talvivaaran osakkeita alkuvuodesta 2010, vain muutamia viikkoja ennen yhtiön virallista ilmoitusta uraanin talteenotosta.

Jonkin verran niitä perheessä olikin, sillä vaikka Lehtomäen äidin sijoittamaa summaa ei tuotu julkisuuteen, oli tämän puolisolla Jyri Sahlstenilla osakkeita tuolloin 270 970 € arvosta ja heidän alaikäisiltä lapsiltaan niitä löytyi liki 100 000 euron edestä.

Finanssivalvonta selvitti kuitenkin Lehtomäen osuuden jääviyden suhteen, eikä yhteyttä löytynyt. Paula oli puhdas, eikä hänellä ollut yhtään ainoata osaketta. Se, että hänen perheensä oli sijoittanut juuri tuona ajankohtana Talvivaaraan, oli silkkaa sattumaa."

Talvivaaran legendat: http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156053-talvi...

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #16

Kyllä Lehtomäen perustama SYKE riittää aiheutettuine ympäristövahinkoineen.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #16

Jos minulla olisi ollut varaa, olisin todennäköisesti itsekin sijoittanut Talvivaaraan. Ihan ikään kuin isänmaallisista, periaatteellisista syistä. Tai sitten, jos olisin ollut riittävän sijoitustaitoinen ja riskitietoinen, olisinkin ehkä ymmärtänyt olla sijoittamatta. No, onneksi en joutunut pohtimaan vaihtoehtoja.

Lehtomäki jätti ottamatta huomioon asiaan liittyvät moraaliset ongelmat. Ikävä kyllä ministerin lähipiirinkin pitäisi jättää tuollaiset sijoitukset syntyvän jääviysongelman takia, vaikka se olisikin muodollisesti hyväksyttävää ja tuntuisi jopa isänmaalliselta. Julkisuudessahan vaaditaan, että niiden, joilla on varaa sijoittaa kotimaiseen teollisuuteen, pitäisi tehdäkin niin.

En siis ymmärrä sitä, ettää yhdellä lauseella vaaditaan pääomien omistajia sijoittamaan pääomaansa kotimaiseen toimintaan ja seuraavalla lauseella kielletään. Sikälihän Sipilä tekee täysin oikein purkaessaan omistuksiaan. Mutta siinäkään ei kelpaa mikään. Sama voittaa tai häviää hän, aina se on joka tapauksessa väärin. Sikäli ymmärrän kyllä niitä, jotka lähtevät rahoineen pois Suomesta.

Lehtomäen kohtalo osoittaa vain, että ympäristöministeriksi ei pitäisi valita muuta kuin luonnontieteellisen koulutuksen saaneita. Mutta muuten pidän Lehtomäkeä henkilönä, joka voi oppia. Ainakin nöyryyttä hän on joutunut opettelemaan noiden eri tapahtumien johdosta. Ehkä myös sitä, että ei kannata luottaa sen kummemmin virkamiehiin kuin vanhempiin puoluetovereihinkaan.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #28

En oikein ymmärrä tuota isänmaallisuuden suuntausta. Mitä isänmaallista Kainuun vesien sotkemisessa on?

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #29

Kyllä sen prosessin piti olla toimiva. Joku ei tehnyt hommiansa loppuun saakka. Mutta noin yleisperiaatteena, mistään ei tule koskaan mitään, jos kukaan ei koskaan aloita edes mitään.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen Vastaus kommenttiin #30

Se prosessi on toimiva, mutta kun sitä toiminnan kannattavuutta ja mitoitusta laskettiin, niin se tehtiin sillä ajatuksella, että Suomessa olisi ainainen Juhannus. Ei huomioitu talvea, ei kevättä eikä syksyä. Suomen sääolot ovat liian radikaalit liuotteluun.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #32

Eli siis joku ei hoitanut hommaansa... Mistä siis voi myös päätyä siihen, että ympäristöministeriksikin voisi valita sellaisen, joka myös koulutuksensa perusteella voi olettaa tekevän ikäviä kysymyksiä.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu Vastaus kommenttiin #32

Tietääkseni samaa prosessia, bioliuotusmenetelmää, kokeiltiin Australiassa. Ei toiminut, vesiä ei kyetty hallitsemaan. En tiedä, missä suunnalla 7,5 miljoonan neliökilometrin valtakuntaa prosessia kokeiltiin, mutta todettakoon, että olosuhteet maassa vaihtelevat ja ylipäänsä Australia on maanosista kuivin.

Ilmaston syyttäminen Talvivaaran vaikeuksista, säiden syyttämisestä puhumattakaan, merkitsee kainuulaisten, pohjoispohjalaisten ja pohjoissavolaisten aliarvioimista: lukemattomat, lukevat tavalliset ihmiset ymmärtävät, että vedenjakajalla sijaitsevalla alueella, missä vuotuiset sademäärät ovat vähintäänkin riittävät, homma ei yksinkertaisesti toimi tällä menetelmällä. Talvivaaran esiintymät ovat aika laihat, joten siksi kaiketi juuri tämä etukäteen tuhoon tuomittu menetelmä kaikesta huolimatta valittiin.

Pekka Perä ja muutamat muut ovat vaurastuneet. Se heille suotakoon, mutta ei luonnon tuhoamisen hinnalla. Kiitän Marttia kriittisen äänen ja tutkivan katseen käytöstä.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen Vastaus kommenttiin #28

Itse asiassa Talvivaara näytti unelmien sijoituskohteelta.

Jopa Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sijoitti valtavasti Talvivaaraan. Mikä Lehtovaarassa mättää on tuo ajankohta. Tietysti ministerikin saa pelata, mutta tässä tapauksessa, kun hän on itse päättämässä asioista, niin tulee jääviys vastaan.

Moraaliset ongelmat, kuten sinäkin toteat.

Erityisesti tästä tekee räikeän se, että Lehtomäki ei ostanut osakkeita itselleen, vaan koko muu perhe osti niitä. Toisin sanoen toiminta oli suunniteltua ja harkittua. Mutta niin, tällä kertaa perhe sai sen mitä ansaitsikin. Ehkä rumasti sanottu, tai onkin, sillä tuskin hekään rahassa piehtaroivat, mutta kuitenkin.

Hyvin sanottu tuo opettavaisuus. Varmasti on joutunut Lehtomäkikin miettimään tuon myllytyksen jälkeen, mitä hän on saanut osakseen nyt tämän hallituskauden aikana, kun on muisteltu vanhoja. Ja kun Talvivaaran arvet on avattu kerta toisensa jälkeen. Itse kuitenkin odotan poliitikoilta nuhteettomuutta. Eri asia, jos humalassa joku on nuoruudessaan töppäillyt, mutta että harkittu uunotus, jolla pyritään hankkimaan taloudellista hyötyä.. ei en niele.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #31

Kieltämättä tuossa ollaan rajalla. Jos tietää, että itse ei varmasti voi ostaa, olisi pitänyt tietenkin miettiä vielä kerran, voiko lähipiirikään, vaikka se ei laitonta olisikaan.

Siitä huolimatta haluaisin ajatella, että Lehtomäki oppi. Aivan kuten arvelen, että Sauli Niinistö oppi Khao Lakissa. Olen ollut samassa hotellissa, jossa Niinistökin oli, ja tiedän, että sieltä hengissä selvinneet olivat onnekkaita.

Ihmiset tekevät virheitä. On luonteesta kiinni, yrittääkö sen jälkeen välttää samanlaista virhettä vai vain kiinnijäämistä.

JK. Siis ettei totuus unohtuisi. En väännä kanssasi osoittaakseni, että olet väärässä. Pidän ajattelustasi. Siksi juuri olet sen arvoinen, että kannattaa yrittää sanoa, että on olemassa toinenkin tulkinta. Kyse on sitten vain, kumpaan tulkintaan uskoo enemmän.

On henkilöitä, joihin en usko tai luota missään olosuhteissa. Ehkä se näkyy kommentoinnistani. Mutta joka tapauksessa yritän olla heijastamatta epäluottamusta koko viiteryhmään tai sen yksittäisiin henkilöihin.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #31

Lehtomäen perhe hankki Talvivaaran omistuksia kai pääasiassa vuonna 2010, jolloin alkoi olla jo tietoa ongelmista. Toki Talvivaara kuulosti alunperin hyvältä ja sitä markkinoitiin ekologisena hankkeena mutta moni tällainen "isänmaallinen pelastaja" hyppäsi rahoittamaan Talvivaaraa vasta kun se oli paljastunut huonoksi ja vaaralliseksi hankkeeksi. Myös Sauli Niinistö osti lisää Talvivaaran osakkeita sen jälkeen kun vestistöjen sotkeminen oli tosissaan aloitettu eikä kyse voinut olla enää yksittäisestä vahingosta.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #35

Nyt voidaankin sitten jo kysyä, osallistuivatko he siksi, että halusivat pelastaa jo sijoittamans. Vai siksi, että heidän mielestään vielä kannatti yrittää, että yritys hoitaisi itse sotkunsa. Koska mikäli homma menee kokonaan reisille, niin loppulasku tulee täysin yhteiskunnan piikkiin.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen Vastaus kommenttiin #36

Uraanin talteenottoluvan luultiin vaikuttavan erittäin positiivisesti osakkeiden arvoon. Tuossa vaiheessahan Talvivaara ei ollut vielä sukeltanut, vaikka ongelmia olikin tullut vastaan.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Niin Talvivaara, valtio hävisi yli 200 miljonaa Talvivaaran konkursissa ja nyt on panostanut 210 miljoonaa ympäristön hallintaan. Käsittämätöntä töpeksintää ELY-keskuksissa ja sitä hallinnoivilla poliitikoilta. Kun muistelee kuinka Vapaavuori perusteli ettei valtion pidä tukea 50 miljoonan lainalla Oasis-luokan ristelijän rakentamista joka sitten menikin Ranskaan, siinä oli kuitenkin 1500 miljoonan projekti joista lähinnä alihankkijat jotka tekevät 80% paatista olisivat ottaneet voitot.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Tiedossahan nämä ovat olleet, mutta..

Tässäkö Kepun vaalikompastus – IM selvitti Pekkarisen vävyn tuuulivoimakytkökset:

http://www.iltamakasiini.fi/artikkeli/266362-tassa...

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Olen myös ihmetellyt sitä, kuinka harva poliitikko oikeasti vastustaa näitä järjettömiä kaivoshankkeita. Paikalliset ovat tietysti huolissaan mutta ongelma on, että kaivoksia tulee alueille, joissa ei asu niin paljon ihmisiä, että he voisivat vaikuttaa valtakunnantason politiikkaan.

Sitten kun vielä paikalliset poliitikotkin, jotka on valittu eduskuntaan, liputtavat kaivosten puolesta, aika heikolla on ihmisten oikeusturva. Suomessa ei ole vielä syttynyt kaivoskapinoita. Ihmiset alistuvat siihen, että tutut kalavedet ja kesämökkirannat myrkytetään. Kaivostoiminta voisi olla hyvä työllistäjä, jos siinä olisi järkeä mukana. Mallia voisi katsoa esimerkiksi Ruotsista, jossa valtiollinen kaivosyhtiö LKAB on menestynyt kohtuullisen hyvin ja kaivosten hyödyt ovat jääneet ruotsalaisille.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Tuo on oikeastaan kaikista suurin kummallisuus. Eikö tällaisessa asiassa pitäisi ennen kaikkea ajatella kotimaan etua. Ei mainetta, tai sijoittajien mielipiteitä.

Kuten aikaisemminkin olen todennut, niin katson että tällä hetkellä toimiva lakimme on sietämätön, koska raaka-aineiden omistusoikeuksia ei ole tarkkaan määritelty. Suomessa käytössä oleva valtausjärjestelmä tarkoittaa pähkinäkuoressaan sitä, että alunperin raaka-ainevarat eivät ole kenenkään omistamia, vaan että ne tulee ensin kaivaa esiin.

Meidän ei tarvitsisi mennä kuin Torniojoen toiselle puolelle, että me törmäisisimme hyvin organisoituun, valtio-omisteiseen kaivosyritykseen, Lounasvaara-Kiirunavaara AB:seen, joka tunnetaan tuttavallisemmin nimellä LKAB.

Esimerkiksi vuonna 2011 LKAB loi yli 1,7 miljardia puhdasta voittoa, joka jäi kokonaisuudessaan yhtiön kotimaahan Ruotsiin. Louhimansa raaka-aineet kaivosyhtiö myi pääosin ruotsalaiselle teollisuudelle, kuten esimerkiksi Rautaruukki Oy:n kanssa fuusioituneelle, ja Ruotsin valtion osittain omistamalle SSAB:lle.

Nykyään LKAB työllistää suorasti lähes 5000 henkeä ja epäsuorasti sen uskotaan työllistävän vielä tätäkin useampia. Yhtiö tuottaa yhteensä lähes 95 prosenttia Euroopan rautamalmista, ja sen kokonaisliikevaihto on noin 3,4 miljardia euroa.

Venäjällä puolestaan Petsamon nikkelikaivos teki paikalliselle aluehallinnolle sekä valtion keskushallinnolle yhteensä yli miljardin euron tuloksen.

Jos Svea-mamma ja Miska-karhu pystyivät siihen, niin miksi me emme siihen pystyisi?

Kyse on tahdon asiasta.

Käyttäjän kaunaherra kuva
Tuure Piittinen

Martti, pieni saivartelu tähän. Pekka Rinne on jääkiekkomaalivahti, Antti Rinne on sitten se valtiovarainvahti :)

Paljon taustatyötä olet kirjoituksesi eteen tehnyt eikä siihen ole minulla mitään lisättävää.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Kun katson otsikoita, joissa Rinnettä kehutaan, mietin aina, että harvoin valtiovarainministeri saa noin ylistävää palautetta lehdistöltä mutta yleensä paljastuu, että kyse on siitä kiekkomiehestä.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Kiitos saivartelusta, Tuure. Hyvä, että mainitsit niin voin korjata sen tekstiin etteivät ne nyt minua aivan uunona pitäisi.

Mikä lie ajatuskatkos tullut, kun vain paria lausetta aikaisemmin kirjoitin Antti Rinne. Liekkö vaikuttanut se, että katsoin eilen pitkästä aikaa jääkiekkoa.

Aivot, älkää nyt pettäkö minua!

Pertti Heinonen

Erinomainen selvitys. Kiitos Matti vaivannäöstäsi. Perussuomalaiset kansanedustajat, jällääen kerran tämäkin väärinkäytös ja kansan luonnonvarojen häikäilemätön lahjoitus/puljaus ja sen muistuttaminen äänestäjille ennen vaaleja jää teidän kontoillenne. Muut puolueet ovat olleet mukana tässä puljauksessa tai eivät välitä, koska kyseessä ei ole laiton elintasoshoppailija. Piyäkää vaalikiertueella Soklista meteliä ja kö, ministereistä, jospa kansa miettisi kaksi kertaa kannataako Keskustaa päästää taas vallankahvaan viemään loputkin Suomen luonnonvaroista. Pohjavedet ja metsäthän on vielä (toistaiseksi) lahjoittamatta ulkomaisiin omistuksiin. Kannattaa myös tuoda julki Pekkarisen tuulivoimatuki myönteisyys vävypojalle.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Kiitos kommentistasi, Pertti.

Metsiähän on alettu myymään ulkomaalaisille sijoitusyhtiöille. Ja samalla on puhuttu metsähallituksen yhtiöittämisestä, koska herrasporrasta potuttaa katsella, kun Fortumin pomot vetävät valtavia sijoituspalkkioita ja osinkoja, eikä metsähallituksessa olla päästy nauttimaan samankaltaisia tulospalkkioita.

Protestina metsähallituksen aikaisempi johtaja mm. erosi kesällä.

Totesin tuossa aikaisemmin, että..

"Tässäkin jutussa kaiken kaikkiaan metsähallitukselle asetettavien tulostavoitteiden tulisi olla realistisia, jotta ne voitaisiin toteuttaa kestävällä tavalla. Jokainen rationaalinen ihminen ymmärtää, ettei tuottavia omistuksia myymällä saada paikattua Suomessa vallitsevaa taloudellista kestävyysvajetta. Päinvastoin, pitkällä aikavälillä toiminta kasvattaa vajetta entisestään. Varsinkin, kun kyse on niin lopullisista asioista kuin maaperämme ja metsämme.

Tällä hetkellä toteutetut säästöratkaisut edustavat perinteistä markkinaliberalismia, jonka mukaan pääomalla ei ole kotimaata, eikä isänmaata. Mikään ei ole pyhää, eikä mikään ole liikaa, kun puhutaan rahasta. Kun tehdyt säästötoimenpiteet ovat valmisteltu palvelemaan ihan muita tarkoituksia, niin ei liene ihmekään, että Suomen talous kompuroi omissa jaloissaan kuin parikymppinen nuorimies pikavippikierteessä".

http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/175421-suomi...

Tästä näkee mielestäni hyvin, että kaikki liittyy kaikkeen, ja Suomessa on tehty pitkään tietynlaisia ratkaisuja, jotka johtavat tietynlaiseen kehitykseen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Protestina metsähallituksen aikaisempi johtaja mm. erosi kesällä."

Tämä samainen johtaja kutsui valtionyhtiöiden johtajia hymynaamoiksi. Oma käsitykseni tästä nimityksestä on että heidän tarkoituksensa on juurikin hävittää valtion omistus ja hymyillä päälle. Miten on selitettävissä että kaikki "tappiolliset" valtion yhtiöt tulevat kannattavaksi yksityisessä omistuksessa ja mieluiten vierasmaalaisen?

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Martti, olet laatinut jälleen merkittävän tekstin, jollaisia sinun kynästäsi/näppikseltäsi on tullut useita.

Suomella on merkittävät mineraalivarat, joista riittäisi aluetaloudelle eri puolilla Suomea vaurautta ja lisäksi veroina sijaintimaakuntien ohella keskushallinnolle - tässä tosin pitäisi korjata eli ylipäänsä alkaa jakaa maakuntien/kuntien hyväksi, jossa se toiminta tapahtuu (Helsinsgissä on aika harvassa kaivoksia). Australian hallitus muuten aikoo kolmessa vuodessa kerätä kaivosveroilla noin kahdeksan miljardia Australian dollaria rauta- ja hiilikaivoksilta ja ideana on, ettei aloittavia kaivoksia tapeta esimerkiksi louhintaverolla. Maaseutututkimuksen professori Markku Tykkyläinen pohti soveliasta kaivosveromuotoa Suomeen, että aloittavat kaivokset kykenevät jatkamaan, mutta niin, että me, mineraalien todellinen omistaja eli kansalaiset, saamme omamme jollakin tavalla. Valtausjärjestelmässä on ongelmia: me emme voi päättää, milloin mineraalit otamme käyttöön, kun taas LKAB voi niin menetellä. Mineraaleilla ei ole parasta ennen -päiväystä, ja järkevämmin omia varantoja hoitaessamme voisimme ottaa niitä käyttöön kyseisen mineraalin hinnan ollessa sopiva ja asiantuntevan henkilöstön saatavuuden myötä.

Ei ole ihmettelyn aihe, miksi kanadalainen Fraser-instituutti arvioi Suomen maailman kiinnostavimpiin kuuluviin kaivoskohteisiin. Mikäpä tänne on perustaessa kaivosta, kun paikallinen viranomainen antaa käyttöön erinomaisen kartoituksen ja tutkimustietoa, missä ja mitä voisi löytyä. Parasta tietysti on, että löytäjä saa pitää kaiken pelkän kaivamisen hinnalla. Tietääkseni yksikään toinen valtio maailmassa ei anna omia luonnonvarojaan ilmaiseksi ulos maasta, siis kohdistamatta verotusta jollakin tavoin itse maasta otettuun mineraaliin/kaivannaiseen/öljyyn/talousvyöhykkeen merenpohjasta otettuun öljyyn. Suomi on maailman Kongo - sillä erolla, että Kongokaan ei taida antaa omaansa ilmaiseksi.

Kenelle mineraalit sitten kuuluvat? Sirpa Pietikäisen teksti on valaiseva, vrt.

Kaivoslain valtausjärjestelmästä on luovuttava
http://sirpapietikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...

Timo Isosaari ja IPU vaatii suunnanmuutosta vallitsevaan järjettömyyteen ja esittää ratkaisuksi vaihtoehdon, vrt.

Suomen tie kehitysmaaksi katkaistava välittömästi
http://iitimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/182170-suom...

Itsenäisyyspuolue: Lapin kunnille sijoitusrahasto Soklia varten
http://yle.fi/uutiset/itsenaisyyspuolue_lapin_kunn...

Lienee selvää, että Kokoomus, Keskusta, SDP, RKP, KD ovat kaivospolitiikan järkeistämisen kannalta vahingollisia. En myöskään luota Vasemmistoliittoon enkä Vihreisiin, ellei koalitio olisi mielekäs. Track record puolueilta omasta tekstistäsi yllä. Odotin 2011, että edes yksi eduskuntapuolueista ottaisi kaivosverotuksen esiin, mutta eihän se kiinnostanut yhtäkään - mitäpä meidän asiamme meille kuuluisivat.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Kiitos kannustavista sanoistasi, Jouni!

Hyvä, että Suomessa on alkanut heräämään vastavoimaa tälle politiikalle, jossa kaikki johtaa aina samaan suuntaan. Vielä kun kansa heräisi, ja ymmärtäisi, että heiltä viedään maa jalkojen alta.

Olen aina välillä koittanut pitää meteliä tästäkin aiheesta, mutta valtaväestöä tuntuu kiinnostavan paljon pienemmät asiat. Kaivosveroa tärkeämpää on mm. se että viskistä saa puhua mediassa myös tulevaisuudessa. Tai että lörtsy pysyy lörtsynä.

Sellaisilla aiheilla, joilla ei loppujen lopuksi ole tuon taivaallista merkitystä kansan hyvinvoinnin ja kansakunnan talouden kannalta katsoen, saadaan myytyä lehtiä huomattavasti paremmin. Populaarikulttuurilla ja populismilla.

Älyttömänähän minäkin Suomen pykäläviidakkoa pidän, mutta minun mielestäni nyt on ennen kaikkea tärkeää asettaa perusasiat kuntoon. Pitää huoli siitä, että myös lapsillamme ja lapsenlapsillamme on syitä, joiden vuoksi olla ylpeä kotimaastaan.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Mielestäni Osmo Soinivaara kirjoitti erittäin hyvin tästä hulluudesta jokunen vuosi sitten: http://www.soininvaara.fi/2013/09/11/kaivoslain-ko...

"Valtaajalla ei tarvitse olla mitään edellytyksiä kaivostoiminnan aloittamiseen. Yksityishenkilö (outokummun insinööri) valtasi Outokummun hylätyn kaivoksen viereisen järven alla olevan kupariesiintymän omiin nimiinsä ja myi valtauksen sitten ulkomaiselle yhtiölle".

Tällä hetkellähän valtio kaiken lisäksi tukee yksityisten yritysten malmioiden etsintää rahallisesti. Ilmeisesti juurikin siitä syystä, että muutoin Geologinen tutkimuskeskus joutuisi sen tekemään. Suomesta on vallattu jo Tanskan kokoinen alue (noin 40% pinta-alasta).

Siksi pukumiehiä varmasti naurattaakin. Veronmaksajat laittavat itse rahaa likoon, että ulkomaalaiset yritykset tulisivat ryöstämään heiltä heidän uusiutumattomat luonnonrikkaudet. Kunhan nyt pari työpaikkaa saataisiin. Voisiko mikään olla helpompaa?

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Voi olla paljon helpompaa ja tulee olemaan. Suomen hallitus ja suurin osa eduskunnasta on innostunut erilaisista ISDS-pykäliä sisältävistä sopimuksista, kuten CETA ja TTIP. Viime marraskuussa eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi CETA-sopimuksen eteenpäin viennin samoihin aikoihin kun tasa-arvoista avioliittolakia käsiteltiin. Kun tällainen sopimus on kerran hyväksytty, uutta kaivoslakia ei voi enää saada voimaan koska valtauksen tehneet kaivosyhtiöt voivat kaataa sen välimiesoikeudessa. Suomen kädet sidotaan lopullisesti. Vain Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto ja Vihreät vastustivat.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Huomasitko muuten Ville, että tuostakaan ei paljoa mediassa huudeltu. Eikä varsinkaan siitä, että ketkä suuressa valiokunnassa kannattivat sopimusta ja ketkä vastustivat sitä.

Tai ainakaan en itse ole törmännyt kohuotsikoihin, vaan luin asiasta lähinnä muista lähteistä. Kieltämättä surullista.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #23

Eikös se ollut eilen viimeksi kun mediassa kehuttiin oikein kuinka Suomessa on maailman paras lehdistönvapaus. Tutkivaa journalismia ei ole juurikaan ja siksi päättäjien ei tarvitse paljon jarrutella lehdistön edustajia. Kenkää tulee, jos jutut ei miellytä.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen Vastaus kommenttiin #26

Kansanuutisissahan oli juttua siitä, kuinka pääministeri Alexander Stubb (kok) painosti toimittajaa kirjoittamaan myönteisemmin TTIP:stä.

Ei paljoa paratiisin ovet aukene, jos väärää mieltä olet tai vääristä asioista kirjoittelet. Uskon, että itsellänikin on aika monet ovet suljettu jo Suomessa. Kunnallisella kun olin aikaisemmin töissä. Siellä se politiikka ja puolueiden asemat näkyvät varsin selkeästi.

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/326849...

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen

Hyvä teksti. Kiitos siitä. Tässä on ratkaisu malli miten asiat pitäisi hoitaa niin että Suomi ja suomalaisetkin siitä hyötyisivät.

http://iitimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/182170-suom...

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Taloussanomat: Humpuukilaskelmia Soklin työpaikoista

Soklin kaivos tuo Itä-Lappiin 1 600 työpaikkaa, perusteli liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko (kok) päätöstä satsata 140 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa Yara Oy:lle Soklin aarteiden rahtaamiseksi Norjaan.
Sama Ruralia-instituutti, jonka työtä Soklin työpaikkaennusteet ovat, ennusti ”tutkimuksellaan” vuonna 2009 aloittaneen Kevitsan tuovan Pohjois-Lappiin jo vuoden 2014 loppuun mennessä 1 826 uutta työpaikkaa, näistä Sodankylään 1 258. Sodankylän työvoima (työikäiset miinus opiskelijat ja eläkeläiset) oli vuonna 2008 4 125, joista kortistossa 488. Työelämässä oli siis 3 637 henkilöä. Vuonna 2014 kortistossa oli 73 enemmän ja työelämässä 151 vähemmän.

Kunnan julkaisemissa tilinpäätöksissä kunnallisverokertymä kaivoskaudella 2009-2013 oli yhteensä 114,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 työpaikat säilyttäen, keskimääräisin palkankorotuksin, olisi verokertymä vastaavana aikana ollut 117,4 miljoonaa.

Sokli toisi 200 työpaikkaa
Kevitsan tapauksella peilaten Soklin kaivos toisi noin 200 vakituista työpaikkaa. Louhintaa kun ei nykyään tehdä hakuilla, lapioilla ja kottikärryillä vaan jättikoneilla, 300 tonnia kuormaa ottavilla jättidumppereilla, jättiporakoneilla ja ammuksilla.

Itälappilaisia Soklin kaivos työllistäisi noin 100, muita lappilaisia 60 – 70 ja ulkomaalaisia 30 – 40. Itä-Lapin työllisyyttä kaivos ei nostaisi juuri ollenkaan, sillä kaivostyöpaikat tappavat entisiä työpaikkoja. Tämä johtuu siitä, että rekrytoinnissa etusijalla ovat luonnollisesti alueen ahkerimmat, jo ennestään itsensä työllistäneet ihmiset pikkuyrittäjiä myöten. Tämän kaiken on Kevitsan kaivos jo toteen näyttänyt.

Veikko Vuontisjärvi

tietokirjailija,

Sodankylä

http://www.talouselama.fi/Tebatti/kysymykset/humpu...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset